Chuyên mục: Windows

Windows 7 phiên bản Home Premium

Đa số người dùng Windows 7 có bản quyền đều là bản Home Premium. Tuy nhiên, bản Home có nhiều hạn chế nhưng nếu bạn muốn giữ bản quyền thì có thể cài Home.