Cách active Windows 10 vĩnh viễn đơn giản

Cách Active Windows 10 vĩnh viễn hay còn gọi là active win 10 kỹ thuật số. Đây là một phương pháp sử dụng Script Cmd nên rất an toàn. So với những phần mềm Active win 10 thường sẽ bị mở ra lỗ hổng bảo mật. Là tiền đề cho những cuộc tấn công mạng vào máy tính của bạn. Thì phương pháp Active Win 10 vĩnh viễn bằng Script Cmd an toàn và đơn giản không cần cài đặt bất cứ gì cả.

Hướng dẫn active Win 10 đơn giản bằng Script Cmd

Trong  thời điểm viết bài này, phương pháp Script Cmd đã sử dụng được vài năm và khá ổn định. Mình đã sử dụng phương pháp này với khách hàng của LaptopStar.vn. Sau mỗi chu kỳ vệ sinh máy thì mình kiểm tra Windows khá ổn định và không bị nhã key như những phần mềm cài đặt khác.

Cách active windows 10 bằng Script Cmd

Cách 1: tự nhập Script Cmd và chạy, cách này nhanh nhưng một số bạn sẽ gặp lỗi trong quá trình chạy. Mình khuyến khích bạn sử dụng cách 2 hơn bạn nhé.

Bước 1: Bạn mở Nodepad, và nhập dòng lệnh bên dưới:

@echo off
title Activate Windows 10 ALL versions for FREE! WireDroid.com&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software(WireDroid.com)&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo – Windows 10 Home&echo – Windows 10 Home N&echo – Windows 10 Home Single Language&echo – Windows 10 Home Country Specific&echo – Windows 10 Professional&echo – Windows 10 Professional N&echo – Windows 10 Education N&echo – Windows 10 Education N&echo – Windows 10 Enterprise&echo – Windows 10 Enterprise N&echo – Windows 10 Enterprise LTSB&echo – Windows 10 Enterprise LTSB N&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows…&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&wmic os | findstr /I “enterprise” >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul) else wmic os | findstr /I “10 pro” >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul) else wmic os | findstr /I “home” >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul) else (echo.)
set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i “successfully” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: WireDroid.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo.&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer “https://WireDroid.com”&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.
:halt
pause >nul

Bước 2: Sau khi nhập dòng lệnh. Bạn save lại với .cmd. Để đơn giản hơn mình sẽ gửi bạn link để bạn cmd trên bạn nhé. Download activewin10.cmd Pass: laptopstar.vn

hướng dẫn active win 10 vĩnh viễn

Bước 3: Chạy file bạn vừa tạo với quyền administrator. Đợi một chút. Khi thấy xuất hiện dòng bên dưới là bạn thành công bạn nhé.

active windows 10 vĩnh viễn thành công

Sử dụng ứng dựng tự nhập Script Cmd

Cách 2: Sử dụng một ứng dụng nhỏ do Savio làm ra (vẫn chạy bằng Script Cmd bạn nhé). Bạn có thể tham khảo trên hội quán công nghệ tin học. Mình sử dụng ứng dụng này để Active Windows 10 và office các phiên bản khá ổn định. Mình khuyên bạn nên sử dụng cách này.

Download Activate AIO Tools v3.0 by Savio

Tham khảo: Hướng dẫn Active Office

Bước 1: Chạy file Activate AIO Tools v3.0 by Savio bằng quyền Administrator.

Active Windows 10 vĩnh viễn

Bước 2: Đến đây mình chắc bạn cũng có thể làm được vì nó bằng Tiếng Việt hoàn toàn. Bạn chỉ cần nhấn nút A để kích hoạt Windows 10 vĩnh viễn. Hoặc phím O để Active win 10 vĩnh viễn và office bạn nhé.

hướng dẫn active windows 10 vĩnh viễn

Phiên bản Windows 10 hỗ trợ Active

Tuy nhiên, ứng dụng trên không hỗ trợ hoàn toàn các phiên bản Windows 10 và cả windows 7. Đặc biệt nếu bạn còn sử dụng Windows 10 version 1507 bạn sẽ không được hỗ trợ. Trong tương lai Windows sẽ update có thể có những phiên bản mới sẽ không sử dụng được trong tương lai. Nhưng mình sẽ luôn cập nhật phương pháp Active mới nhất cho bạn. Còn bên dưới là các phiên bản mà ứng dụng này hỗ trợ

 • Core (Home)
 • Core (Home) (N)
 • CoreSingleLanguage
 • CoreSingleLanguage  (N)
 • Professional
 • Professional (N)
 • ProfessionalEducation
 • ProfessionalEducation  (N)
 • ProfessionalWorkstation
 • ProfessionalWorkstation  (N)
 • Education
 • Education  (N)
 • Enterprise
 • Enterprise (N)
 • Enterprise LTSB 2016 & N
 • Enterprise LTSB 2015 & N

Hy vọng với phương pháp trên giúp bạn active win 10 vĩnh viễn một cách đơn giản. Thông thường với điều kiện vĩnh viễn thì máy tính, laptop của bạn cần trong vòng 3 – 6 tháng có một lần kết nối mạng. Mình nghĩ điều kiện này không khó.

Chúc bạn Active thành công windows 10 vĩnh viễn. Nếu gặp khó khăn trong quá trình Active bạn liên hệ fanpage LaptopStar mình sẽ hỗ trợ bạn nhé.