Sửa lỗi thiếu file api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

Lỗi thiếu file .dll xảy ra rất nhiều khi bạn sử dụng Windows. Đó không phải là một lỗi nghiêm trọng nhưng nó làm phần mềm bạn đang sử dụng bị lỗi. Hoặc xuất hiện những thông báo khó chịu. Cụ thể mình hướng dẫn ở bài này, với cách khắc phục lỗi api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Sửa lỗi thiếu file .dll

Khi bạn bật một phần mềm lên và nó hiện ra một thông báo lỗi file .dll. Thì việc đầu tiên bạn vào trang này Tại khung tìm kiếm bạn gõ tên file .dll mà máy báo lỗi. Như bài này là api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

lỗi thiếu file api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

Lưu ý: đối với lỗi api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll bạn không ưu tiên cách tìm file trước. Nhưng bạn có thể thử, nó không ảnh hưởng đến máy của bạn.

Trang web sửa lỗi thiếu file .DLL

trang web tìm file .dll bị thiếu

Trang web sẽ bắt bạn cài đặt phần mềm nhưng bạn có thể bỏ qua. Nó sẽ hiện danh sách .dll mà bạn thiếu bạn download đúng phiên bản. Sau đó copy vào System32. Như vậy là bạn có thể giải quyết lỗi thiếu file .dll. Nhưng thông thường bạn sẽ thiếu một loạt file. Nhưng bạn cứ tìm tuần tự như trên đến khi không còn lỗi nữa là được.

chọn file dll bị thiếu

Sửa lỗi api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

Do bạn cài đặt Microsoft Visual C++ bị lỗi. Có thể do file cài đặt thiếu file api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll nên báo lỗi khi bạn sử dụng phần mềm. Việc của bạn cần làm cài đặt lại Microsoft Visual C++ mọi chuyện sẽ ổn.

Bạn vào link trực tiếp của Microsoft để download tại đây. Và lựa chọn phiên bản phù hợp với Windows của bạn.

download Visual Studio để khắc phục lỗi api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
Cài đặt Visual C++ hoàn thành

Sau khi cài đặt xong. Bạn thử bật phần mềm mà bạn bị lỗi xem còn hiện lỗi nữa không bạn nhé. Nhưng tốt nhất bạn nên Restart lại.

Nếu trong quá trình xử lý lỗi bạn có gặp khó khăn gì bạn có thể liên hệ với mình thông qua đây.

Bình luận 2

Thêm bình luận của bạn